Cần phải được trân trọng Sáng chế của mỗi người dân

Hôm qua, lần đầu tiên Bộ Khoa học – Công nghệ tổ chức gặp mặt 63 nhà sáng chế không chuyên tiêu biểu cấp quốc gia. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến dự.

Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ Nguyễn Quân, 63 nhà sáng chế không chuyên được lựa chọn tham dự cuộc gặp mặt là các gương mặt tiêu biểu đại diện cho trí tuệ và sức sáng tạo to lớn của quần chúng nhân dân, đã đóng góp cho cộng đồng và xã hội nhiều sản phẩm có giá trị. Nhiều sản phẩm trong số đó đã được cấp văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp.

Xem thêm: làm bằng đại học cao đẳng trung cấp cấp 3 Tiền Giang

Tại cuộc gặp gỡ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định cùng với việc phát triển giáo dục – đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực, đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ và đầu tư khuyến khích nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, Đảng và Nhà nước luôn coi trọng và phát huy tiềm năng sáng tạo trong nhân dân, coi đây là nguồn sức mạnh vô tận. Sự sáng tạo không chỉ giúp nâng cao hiệu quả kinh tế, sức cạnh tranh mà còn giúp người dân lao động bớt vất vả hơn. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng lưu ý các bộ ngành phải tham mưu để Chính phủ ban hành cơ chế chính sách phù hợp nhằm khuyến khích mạnh mẽ hơn nữa, tạo mọi điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, cho việc nghiên cứu sáng tạo cho người dân, làm sao để mỗi sáng tạo – sáng chế của mỗi người dân phải được trân trọng, phải được phát huy.