Danh sách các trường đại học khu vực Miền Trung và Tây Nguyên

Danh sách các trường đại học miền Trung và Tây Nguyên

Lưu ý: các trường đại học có đánh dấu (*) là những trường ngoài công lập

 1. Trường Đại học Hà Tĩnh
 2. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
 3. Trường Đại học Vinh
 4. Trường Đại học Y khoa Vinh
 5. Trường Đại học Quảng Bình
 6. Đại học Huế
 7. Khoa Giáo dục Thể chất – ĐH Huế
 8. Khoa Du lịch – ĐH Huế
 9. Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Huế
 10. Trường Đại học Kinh tế – ĐH Huế
 11. Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Huế
 12. Trường Đại học Nghệ thuật – ĐH Huế
 13. Trường Đại học Sư phạm – ĐH Huế
 14. Trường Đại học Khoa học – ĐH Huế
 15. Trường Đại học Y Dược – ĐH Huế
 16. Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị
 17. Khoa Luật – ĐH Huế
 18. Đại học Đà Nẵng
 19. Trường Đại học Sư phạm – ĐH Đà nẵng
 20. Trường Đại học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng
 21. Trường Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng
 22. Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng
 23. Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
 24. Học viện Âm nhạc Huế
 25. Trường Đại học Đà Lạt
 26. Trường Đại học Nha Trang
 27. Trường Đại học Phú Yên
 28. Trường Đại học Phạm Văn Đồng – Quảng Ngãi
 29. Trường Đại học Quảng Nam
 30. Trường Đại học Quy Nhơn
 31. Trường Đại học Tài chính Kế toán – Quảng Ngãi
 32. Phân hiệu Đại học Công nghiệp TPHCM tại Quảng Ngãi
 33. Trường Đại học Tây Nguyên
 34. Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng
 35. Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
 36. Trường Đại học dân lập Duy Tân (*)
 37. Trường Đại học Đông Á (*)
 38. Trường Đại học Dân lập Phú Xuân (*)
 39. Trường Đại học dân lập Yersin Đà Lạt (*)
 40. Trường Đại học Kiến trúc Đà nẵng (*)
 41. Trường Đại học Phan Châu Trinh (*)
 42. Trường Đại học Phan Thiết (*)
 43. Trường Đại học Quang Trung (*)
 44. Trường Đại học Thái Bình Dương (*)
 45. Trường Đại học công nghệ Vạn Xuân (*)

Bạn muốn làm bằng đại học tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên thì liên hệ theo số 0904.142.259 để được tư vấn