Hà Nội thay đổi quy định về quyền chọn cụm thi

Thí sinh ở các quận nội thành của Hà Nội dự thi THPT quốc gia nếu chỉ nhằm mục đích xét tốt nghiệp không bắt buộc phải thi ở cụm thi do trường đại học chủ trì nữa.

Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Nội vừa có công văn gửi các cơ sở giáo dục trực thuộc thông báo về việc thay đổi cụm thi cho những thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT.
Theo đó, tại công văn số 4592 ngày 1.4 hướng dẫn đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2015, Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Nội đã quy định những thí sinh thuộc các quận dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT dự thi tại các cụm thi do trường đại học chủ trì.
Tuy nhiên, tại hội nghị họp Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia TP Hà Nội ngày 24.4, các trường ĐH chủ trì cụm thi đã báo cáo về dự kiến các điểm thi, trong đó nhiều quận không có điểm thi do đại học chủ trì.
Vì vậy, Sở Giáo dục – Đào tạo yêu cầu các trường thông báo tới tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT nếu có nguyện vọng dự thi tại cụm thi do Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Nội chủ trì (cụm thi số 9, mã cụm 001) thì đăng ký. Thời hạn thay đổi nguyện vọng chậm nhất là ngày 4.5.
Các trường có nhiệm vụ lập danh sách thí sinh có nguyện vọng thay đổi cụm thi gồm các thông tin như số thứ tự, họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, chữ ký. Sau đó, thí sinh ký xác nhận vào danh sách, nhà trường xác nhận rồi nộp về Sở cùng ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi vào 6.5.
Hướng dẫn của Sở nêu rõ: “Căn cứ danh sách thí sinh đã ký xác nhận, nhà trường gạch mã cụm thi tại mục 10 bằng bút mực đỏ và ghi bên trên số 001 ở phiếu số 1 và trên túi hồ sơ, đồng thời sửa dữ liệu đăng ký dự thi trên phần mềm. Đối với trường hợp đã duyệt hồ sơ, trường phải báo cáo Sở để chuyển về trạng thái chờ duyệt). Trường không được yêu cầu thí sinh làm lại hồ sơ”.