Hệ số mức lương Đại học, Cao đẳng, Trung cấp mới nhất là bao nhiêu?

Trước đây, hệ số lương trong các Công ty nhà nước sẽ được thực hiện theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

Hệ số lương cơ bản cho đại học, cao đẳng, trung cấp hiện tại theo quy định pháp luật là bao nhiêu?  mời các bạn cùng tham khảo qua bài viết dưới đây. Nội dung về hệ số lương cơ bản chi tiết mời các bạn tham khảo để thấy rõ được mức lương Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và thời hạn tăng lương

– Từ ngày 01/7/2013, thì tất cả các doanh nghiệp (bao gồm nhà nước và ngoài nhà nước) sẽ áp dụng thống nhất quy định về thang lương, bảng lương tại Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ. Như vậy, sẽ không còn tính Hệ số lương như quy định cũ tại Nghị định 205.

Mặt khác, việc xây dựng thang, bảng lương, phụ cấp và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu sẽ được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Như vậy, sẽ không còn tính hệ số lương đại học cao đẳng trung cấp như quy định cũ tại Nghị định 205 nữa mà công ty sẽ phải xây dựng thang bảng lương theo nghị định 49/2013 theo Nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương.

Mời các bạn tham khảo thêm: Hệ số lương Trung cấp, cao đẳng, đại học:

Hệ số lương theo Trình độ học vấnHệ số khởi điểm
Hệ số lương Đại học2,34
Hệ số lương Cao đẳng2,10
Hệ số lương Trung cấp1,86

Đối tượng áp dụng

  • Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
  • Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý và viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
  • Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương theo bảng lương do Nhà nước quy định được cấp có thẩm quyền quyết định đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam.
  • Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tại Nghị định 29/2013/NĐ-CP.
  • Giáo viên mầm non hưởng lương theo quy định tại Quyết định 60/2011/QĐ-TTg.

Cách tính lương theo Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở

Được tính mức lương, phụ cấp, mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu như sau:

  • Mức lương: = [1.300.000 đồng/tháng] x [Hệ số lương hiện hưởng]

Đối với các khoản phụ cấp

  • Mức phụ cấp tính theo mức lương cơ sở = [1.300.000 đồng/tháng] x [Hệ số phụ cấp hiện hưởng]
  • Các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) = [Mức lương + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] X [Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định].

Mọi thông tin về làm bằng đại học tại TPHCM quý khách liên hệ trên website https://lambangdaihocuytingiare.com