Không bằng đại học khó mà thành công

Thực tế hiện nay với sự cải tiến giáo dục phổ cập đại học, vì vậy việc học lên trình độ đại học cao đẳng, trung cấp không còn khó khăn như trước

Bằng cấp không thể hiện hết con người bạn nhưng nó vẽ ra quá trình hình thành khả năng tư duy sáng tạo trong công việc của bạn cho người khác biết.

Tại Việt Nam việc coi trọng bằng cấp khiến học sinh phải sống chết phải có được bằng Đại học. Vậy các bạn có nghĩ ngược lại nếu không có bằng cấp thì làm được gì?

Tôi tốt nghiệp cấp 3 thi vào 1 trường đại học khá tốt tại TP HCM, nhưng do không hợp, tôi bỏ ngang và mang ý nghĩ không cần bằng cấp ra đời bươn chải để lấy kinh nghiệm rồi tự học hỏi thêm. Kết quả, tôi không xin được việc nào ra hồn cả.

Sau này khi đã mở được công ty, đứng ở vai trò người tuyển dụng thì bằng cấp lại trở thành thước đo ban đầu của tôi. Một ngày nhận được cả chục hồ sơ cho một vị trí thì theo các bạn sẽ dựa vào đâu để lựa chọn ngoài bằng cấp?

Giữa 2 người không quen biết, một người có bằng chuyên ngành, bằng tiếng Anh, vi tính và một người chỉ có bằng cấp 3 thì bạn sẽ chọn ai? Khi bạn có cái bằng trong tay thì tôi ít nhất cũng biết bạn đã cố gắng vì một điều gì đó cụ thể. Bằng cấp không thể hiện hết con người bạn nhưng nó vẽ ra quá trình hình thành khả năng về tư duy sáng tạo trong công việc của bạn cho người khác biết, những người có từng trải qua quá trình học tập nghiên cứu sẽ có kiến thức vững vàng để áp dụng vào công việc hơn những người không qua bất kỳ 1 trường lớp đào tạo cơ bản nào, đây là thực tế khi đi làm bạn sẽ thấy sự chênh lệch đó.

Hiển nhiên dù con đường tách ra lập nghiệp vẫn có thể thành công nhưng rủi ro của nó là rất lớn, nên thật tâm tôi khuyên các bạn trẻ, làm gì thì cũng nên dành một con đường lui cho mình! Nếu quay lại thời gian được thì tôi sẽ cố gắng hơn để hoàn thành việc làm bằng đại học để công danh của bạn tươi sáng hơn

Không thầy đố mày làm nên, còn không bằng đại học đố mày làm nên