Không công nhận hiệu trưởng mới trường ĐH Hùng Vương

 UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ GD-ĐT về việc công nhận hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM theo tờ trình của hội đồng quản trị nhà trường gửi ngày 16-3.


Về việc này UBND TP.HCM có ý kiến như sau: bà Tạ Thị Kiều An được hội đồng quản trị Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM bổ nhiệm làm hiệu trưởng tạm quyền theo quyết định ngày 8-12-2014 đã hết hiệu lực. Đến nay, nhà trường chưa có hiệu trưởng chính thức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.Ngày 25-2, Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM đã tổ chức họp hội đồng quản trị với sự tham dự của bốn thành viên và ba thành viên có văn bản ủy quyền trên tổng số 10 thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2015.Hội đồng quản trị đã có thư mời ba thành viên là ông Lê Văn Lý, ông Nguyễn Huy Hùng, ông Ngô Gia Lương, nhưng ba thành viên này không tham dự và không báo cho hội đồng quản trị lý do vắng mặt.

Hội đồng quản trị đã bỏ phiếu kín bầu nhân sự hiệu trưởng. Các thành viên hội đồng quản trị dự họp đồng ý (bằng hình thức bỏ phiếu kín) tán thành nhân sự hiệu trưởng để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nhân sự được đề nghị là ông Bế Nhật Dục và nhân sự thay thế là ông Phan Phước Hiền (trong trường hợp ông Bế Nhật Dục không được UBND TP chuẩn y).

Theo đó, hội đồng quản trị đã có nghị quyết trình UBND TP công nhận hiệu trưởng đối với ông Bế Nhật Dục (và nhân sự thay thế là ông Phan Phước Hiền) với tỷ lệ biểu quyết 07/10 (70%) thành viên hội đồng quản trị đồng ý.

Theo UBND TP.HCM, căn cứ điểm b, khoản 2, điều 22 của Điều lệ trường ĐH quy định: “Các cuộc họp của hội đồng quản trị được coi là hợp lệ khi có ít nhất 75% số thành viên tham dự”, trong khi cuộc họp hội đồng quản trị Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM vào ngày 25-2 chỉ có tổng cộng 7/10 thành viên (có mặt và ủy quyền) tham dự (chiếm tỷ lệ 70%)  nên không được coi là hợp lệ.

Hội đồng quản trị Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM không có khả năng triệu tập đủ số thành viên dự họp đạt tỷ lệ 75% theo quy định, nên việc đề nghị công nhận hiệu trưởng trường không thể thực hiện được.

Cũng theo UBND TP.HCM, nhiệm kỳ của hội đồng quản trị trường và nhiệm kỳ của chủ tịch hội đồng quản trị Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM sẽ kết thúc vào ngày 14-6.

Trường hợp hội đồng quản trị Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM không thể triệu tập đủ 75% số thành viên sẽ rất khó khăn cho trường trong việc triệu tập họp đại hội đồng cổ đông, họp hội đồng quản trị, cũng như điều hành, tổ chức và quản lý hoạt động trong thời gian tới.

UBND TP.HCM cũng đã đề nghị Bộ GD-ĐT có hướng chỉ đạo việc tổ chức và quản lý Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM trong thời gian tới.

Xem thêm: làm bằng đại học tại TPHCM

Theo; TTO