Không đào tạo giáo viên theo hệ đào tạo từ xa

Theo hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển GD-ĐT năm 2016 vừa được Bộ GD-ĐT gửi các sở GD-ĐT, bộ lưu ý định hướng về phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển GD-ĐT năm 2016 vừa được Bộ GD-ĐT gửi các sở GD-ĐT, bộ lưu ý định hướng về phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao; chuyển đổi mô hình đào tạo từ phát triển quy mô sang chất lượng, hiệu quả; đào tạo nguồn nhân lực gắn với nhu cầu của địa phương và xã hội.

Đối với một số ngành đặc thù, xác định chỉ tiêu tuyển sinh sư phạm chính quy năm 2016 theo lộ trình tiếp tục giảm so với năm 2015 để khắc phục tình trạng sinh viên sư phạm tốt nghiệp không có việc làm; căn cứ vào thực tế và dự báo nhu cầu giáo viên của địa phương, nghiên cứu lập phương án tạm dừng tuyển sinh có thời hạn đào tạo giáo viên trung học trình cơ quan chủ quản có ý kiến; không xác định chỉ tiêu đào tạo đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên trong chỉ tiêu đào tạo từ xa.

Việc xác định chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành y dược chính quy năm 2016 trong tổng chỉ tiêu đào tạo 
chính quy.

Đồng thời, Bộ GD-ĐT cho biết đang xây dựng và trình nghị định quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2019 – 2020 thay thế nghị định 49/2010.

Theo Tuổi trẻ