Làm bằng Đại học Miền Tây gồm có những ngành gì?

Để thuận tiện cho việc lựa chọn ngành nghề phù hợp cho từng đối tượng thí sinh khi làm bằng đại học Miền tây

Mời các bạn tham khảo thông tin đầy đủ các ngành bên dưới

  1. NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
TT Ngành Mã ngành Chỉ tiêu 2018
I Đại học chính quy   750
1 Kỹ thuật xây dựng

(Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)

7580201 350
2 Kiến trúc 7580101 80
3 Quản lý xây dựng

(Chuyên ngành Quản lý đô thị)

7580302 50
4 Quy hoạch vùng và đô thị 7580105 30
5 Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường) 7580205 50
6 Kỹ thuật Cấp thoát nước 7580213 50
7 Kỹ thuật môi trường 7520320 50
8 Kế toán 7340301 90
II Đại học liên thông chính quy   150
1 Kỹ thuật xây dựng

(Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)

7580201 90
2 Kỹ thuật Cấp thoát nước 7580213 30
3 Kế toán 7340301 30
  1. TỔ HỢP XÉT TUYỂN
TT Ngành Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Mã tổ hợp
1 Kỹ thuật xây dựng 7580201 Toán – Vật lí – Hóa học A00
Toán – Vật lí – Tiếng Anh A01
Toán – Hóa học – Sinh học B00
Ngữ văn – Toán – Tiếng Anh D01
2 Kiến trúc 7580101 Toán – Vật lí – Vẽ mỹ thuật V00
Toán – Ngữ văn – Vẽ mỹ thuật V01
Toán -Tiếng Anh- Vẽ mỹ thuật V02
Toán – Hóa học – Vẽ mỹ thuật V03
3 Quản lý xây dựng 7580302 Toán – Vật lí – Vẽ mỹ thuật V00
Toán – Ngữ văn – Vẽ mỹ thuật V01
Toán – Vật lí – Hóa học A00
Toán – Vật lí – Tiếng Anh A01
4 Quy hoạch vùng và đô thị 7580105 Toán – Vật lí – Vẽ mỹ thuật V00
Toán – Ngữ văn – Vẽ mỹ thuật V01
Toán -Tiếng Anh- Vẽ mỹ thuật V02
Toán – Hóa học – Vẽ mỹ thuật V03
5 Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông 7580205 Toán – Vật lí – Hóa học A00
Toán – Vật lí – Tiếng Anh A01
Toán – Hóa học – Sinh học B00
Ngữ văn – Toán – Tiếng Anh D01
6 Kỹ thuật Cấp thoát nước 7580213 Toán – Vật lí – Hóa học A00
Toán – Vật lí – Tiếng Anh A01
Toán – Hóa học – Sinh học B00
Ngữ văn – Toán – Tiếng Anh D01
7 Kỹ thuật Môi trường 7520320 Toán – Vật lí – Hóa học A00
Toán – Vật lí – Tiếng Anh A01
Toán – Hóa học – Sinh học B00
Ngữ văn – Toán – Tiếng Anh D01
8 Kế toán 7340301 Toán – Vật lí – Hóa học A00
Toán – Vật lí – Tiếng Anh A01
Ngữ văn – Địa lí – Tiếng Anh D15
Ngữ văn – Lịch sử – Địa lí C00

Bạn muốn làm bằng đại học cao đẳng, trung cấp thì liên hệ với chúng tôi để được tưu vấn

ĐT: 0908.729.136