Phó thủ tướng trả lời phỏng vấn ở hang Sơn Đoòng

Clip Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nói tiếng Anh lưu loát đang gây sốt trong cộng đồng. Ông nói chuyện với người dẫn chương trình nổi tiếng Ginger Zee trong chương trình truyền hình trực tiếp từ Sơn Đoòng.

Trong chương trình truyền hình trực tiếp giới thiệu hang Sơn Đoòng đến các khán giả Mỹ mới đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh một cách lưu loát. Trích đoạn Phó Thủ tướng nói chuyện với phóng viên nhanh chóng được lan truyền trên các diễn đàn. Với khả năng nói tiếng Anh tự tin, dễ hiểu, ông nhận được nhiều lời khen tặng, thu hút cảm tình của công chúng.

Transcript:

– I have the honor of speaking with the Deputy Prime Minister of Vietnam right here in this case. Check it out. How has the discovery of Son Doong impacted nearby villages?

– People used to rely on hunting for a living. But nowadays, many of them are in the business of tourism, and they can earn a better income. They also realize that they need to protect it, to conserve it.

– Is there anything that you would like Americans to know about Vietnam?

– Today Vietnam is peaceful, safe and I have to say very beautiful country with friendly people and a vibrant economy.

Vocabulary:

Honor (n) a privilege; high respect; esteem Vinh dự, danh dự
to rely on (v) be dependent on;  put trust in with confidence dựa vào
conserve (v) protect giữ gìn, bảo tồn
vibrant (adj) full of energy and enthusiasm. ngân vang; sôi nổi, mạnh mẽ

Grammar:

“People used to rely on hunting for a living”

– We use “used to do something” for something that happened regularly in the past but no longer happens.

– Chúng ta dùng cụm “used to so something” để miêu tả thứ gì đó từng xảy ra thường xuyên trong quá khứ nhưng nay không còn nữa.

Theo: VNE