Thẻ: lam bang cao dang chinh quy

Không còn thi liên thông chung với kỳ thi tuyển sinh Đại học

Làm bằng đại học tại TPHCM – Đây là thay đổi mang tính bước ngoặt đối với tuyển sinh liên thông ĐH, CĐ năm 2015 so với các mùa tuyển sinh 2013, 2014. Thay đổi này được quy định tại Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 55 quy định đào tạo liên thông …

Read More Không còn thi liên thông chung với kỳ thi tuyển sinh Đại học