Chúng tôi nhận làm bằng đại học cao đẳng chính quy tại Đà Nẵng Đà Nẵng có 6 trường Đại học Thành viên, 1 Phân Hiệu, 1 Khoa và các trường Đại học, cao đẳng ngoài công lập tại Đà Nẵng –           DDK    Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng –           DDQ    Đại học Kinh Tế – Đại học Đà Nẵng –           DDS     Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng  –           DDF     Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Đà Nẵng  –           DDC    Cao đẳng Công Nghệ – Đại học Đà Nẵng  –           DDI     Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin – Đại học Đà Nẵng –           DDY    Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng –           CHV    Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin Hữu Nghị Việt Hàn (Bộ Thông tin và Truyền thông) –           CKK    Cao đẳng Kinh Tế – Kế Hoạch Đà Nẵng (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) –           CLT     Cao đẳng Lương Thực Thực Phẩm (Bộ Nông nghiệp và PTNT) –           CGD    Cao đẳng Giao Thông Vận Tải II (Bộ Giao thông vận tải) –           CKY    Trường ĐH Kỹ thuật Y dược (Bộ Y tế) –           TTD     Đại học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) –           CMS    Cao đẳng Thương Mại Đà Nẵng           (Bộ Công thương) –           CKB    Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng –           CCZ     Cao đẳng Công Nghệ Và Kinh Doanh Việt Tiến        –           CDD    Cao đẳng Dân Lập Kinh Tế Kỹ Thuật Đông Du Đà Nẵng  –           CLV     Cao đẳng Lạc Việt                                          –           CPN     Cao đẳng Phương Đông – Đà Nẵng                                 –           CDA    Cao đẳng Tư Thục Đức Trí – Đà Nẵng            ...

Read More